» Сільський староста: його повноваження, права та обов'язки
Інформація до новини
  • Переглядів: 38
  • Автор: admin
  • Дата: 4-01-2021, 13:10
4-01-2021, 13:10

Сільський староста: його повноваження, права та обов'язки

При спілкуванні з мешканцями сіл чи то під час відвідин ними редакції нашої газети, чи в час нашого перебування в сільських населених пунктах, вони цікавляться, який правовий статус старости, повноваження та обов’язки. Тож інформуємо наших читачів про нову посаду в селах, які увійшли до складу Бахмацької міської та Дмитрівської селищної громад – старосту.
Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Бахмацькою міською та Дмитрівською селищною радами відповідно на строк її повноважень за пропозицією Бахмацького міського, Дмитрівського селищного голови; є членом виконавчого комітету міської чи селищної ради за посадою і працює у ній на постійній основі. Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.
Староста представляє інтереси жителів відповідних закріплених сіл (селищ) у виконавчих органах ради.
Вирішує за дорученням голови або відповідної ради питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів; веде діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву; бере участь у пленарних засіданнях ради та засіданнях її постійних комісій. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних закріплених сіл (селищ); сприяє жителям відповідних закріплених сіл (селищ) у підготовці документів, що подаються до ради відповідно. Староста бере участь в організації виконання рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови на території відповідних закріплених сіл (селищ)та у здійсненні контролю за їх виконанням. Бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідних закріплених сіл (селищ); у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідних закріплених сіл (селищ) та інформує голову ради, виконавчі органи ради про його результати. Сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних закріплених селах (селищах).
Староста зобов’язаний брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідних закріплених сіл (селищ) та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів жителів відповідних закріплених сіл (селищ) та здійснювати моніторинг їх виконання; сприяти виконанню на території відповідних закріплених сіл (селищ) програм соціально­економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань; проводити прийом громадян згідно з визначеним графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово­комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу; вести облік та узагальнювати пропозиції жителів громади з питань соціально­економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів. Приймати від жителів відповідно закріплених сіл, (селищ) округу заяви, адресовані міській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після їх надходження; сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідних закріплених сіл (селищ) (землекористування, довкілля, об'єкти житлово­комунальної інфраструктури тощо); контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідних закріплених сіл (селищ); здійснювати моніторинг благоустрою території відповідних закріплених сіл (селищ), вживати заходів до його підтримання в належному стані; не допускати на території відповідних закріплених сіл (селищ) дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін. Забезпечує ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву; надавати довідки, характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідних закріплених сіл (селищ); здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування; вести погосподарський облік в розрізі кожного з розташованих в межах відповідних закріплених сіл (селищ), у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг; здійснювати військовий облік; вживати заходів щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходів по встановленню приналежності такого майна; проводити державну реєстрацію актів цивільного стану, визначених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»; здійснювати повноваження органу реєстрації з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання\перебування осіб на території відповідних закріплених сіл (селищ) відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та постанови КМУ від 2 березня 2016 року № 207; здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.
Місце та режим роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються відповідною радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.
Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням голови.
Інформаційне, матеріально­технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється відповідною радою і фінансується за рахунок бюджету ради.
З метою забезпечення діловодства у відповідних закріплених сіл (селищ), старості надається кругла печатка.
При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді, підконтрольний голові.
Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним законодавством України.
В інформації використані основні пункти Положення про старосту.
Шановний відвідувачу, Ви не зареєстровані.
Ми радимо Вам зареєструватися або увійти під своїм іменем

Новий коментар

І'мя:*
E-Mail:
Коментар:

Вітання

Нашій дорогій


Детальніше

Всі вітання


Оголошення та реклама


Всі оголошення

Голос Присеймів'я

Телефон/факс редакції: 0-46-35-21503
E-mail: Golospris@cg.ukrtel.net, golospris@i.ua
Skype: Голос Присеймів'я
Р/р: UA633808050000000026003588776 код: 02476103
МФО: 380805 ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ.

Важливо

Передрук інформації дозволяється лише при розміщенні прямого посилання на оригінал.
Адміністрація сайту може не поділяти думку авторів публікацій і не несе відповідальності за матеріали.
^